پلتفرم مجلات هوشمند بانک ایران زمین

نشریات و مجلات

ما در بانک ایران زمین، با درک تغییرات فناوری و امکانات جدیدی که وارد سبک زندگی مخاطبان و مشتریان کرده است، به دنبال تعامل هرچه بیشتر با مخاطبان‌مان هستیم. مجله ارتباط ایران زمین، یکی از این راه‌های ارتباطی است. شما در مجله هوشمند ارتباط ایران زمین، در آینده نزدیک، می‌توانید بخوانید | مشاهده کنید و گوش کنید. ما در بانک ایران زمین، با سرویس‌های جدید و بدیع، به سمت بانکداری دیجیتال در حرکت هستیم.